معنی و ترجمه کلمه unit cell به فارسی unit cell یعنی چه

unit cell


سلول واحد
علوم مهندسى : سلول واحد
عمران : کوچکترين چندوجهى را که با يک دستگاه مختصات سه محورى بتوان نشان داد
شيمى : سلول واحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها