معنی و ترجمه کلمه unit citation به فارسی unit citation یعنی چه

unit citation


جشنهاى يکانى
علوم نظامى : جشن طبقه بندى يکانها از نظر عمليات يا امادگى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها