معنی و ترجمه کلمه unit distribution به فارسی unit distribution یعنی چه

unit distribution


روش تقسيم به يکان
علوم نظامى : روش توزيع به يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها