معنی و ترجمه کلمه unit load به فارسی unit load یعنی چه

unit load


بازرگانى : واحد بار

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها