معنی و ترجمه کلمه unit matrix به فارسی unit matrix یعنی چه

unit matrix


ماتريس واحد
شيمى : ماتريس واحد
بازرگانى : ماترسى که عناصر قطر اصلى همگى برابر يک و بقيه عناصرش صفر باشند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها