معنی و ترجمه کلمه unit structure به فارسی unit structure یعنی چه

unit structure


سازمان يکان
علوم نظامى : استخوانبندى يکان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها