معنی و ترجمه کلمه unit weight به فارسی unit weight یعنی چه

unit weight


وزن واحد
عمران : وزن مخصوص
معمارى : وزن مخصوص

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها