معنی و ترجمه کلمه unit به فارسی unit یعنی چه

unit


يکان ،قسمت ،دستگاه قسمتى از يک دستگاه ،واحد،يکه ،ميزان ،يگان ،شمار،يک دستگاه ،نفر،عدد فردى
علوم مهندسى : دستگاه
کامپيوتر : دستگاه
عمران : واحد
معمارى : يکه
شيمى : واحد
روانشناسى : واحد
بازرگانى : واحد،يک
ورزش : واحد
علوم هوايى : يکا
علوم نظامى : واحد نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده