معنی و ترجمه کلمه unitarianism به فارسی unitarianism یعنی چه

unitarianism


توحيد گرايى ،وحدت گرايى ،اعتقاد بوحدت وجود،يکتا پرستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها