معنی و ترجمه کلمه unite به فارسی unite یعنی چه

unite


بهم پيوست ،متحد کردن ،يکى کردن ،متفق کردن ،وصلت دادن ،ترکيب کردن ،سکه قديم انگليسى
علوم مهندسى : ترکيب کردن
ورزش : مرتبط کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها