معنی و ترجمه کلمه united nations organization به فارسی united nations organization یعنی چه

united nations organization


سازمان ملل متحد
قانون ـ فقه : سازمان جهانى که در تاريخ 24 اکتبر 1945 در واقع به عنوان نتيجه قهرى جنگ و کنفرانسهاى راجع به ان به وجود امده است و در حقيقت جانشين جامعه ملل مى باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها