معنی و ترجمه کلمه united nations به فارسی united nations یعنی چه

united nations


سازمان ملل
قانون ـ فقه : سازمان ملل متحد،united
بازرگانى : سازمان ملل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها