معنی و ترجمه کلمه united به فارسی united یعنی چه

united


متحد،متفق
قانون ـ فقه : متحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها