معنی و ترجمه کلمه unity of possession به فارسی unity of possession یعنی چه

unity of possession


قانون ـ فقه : تصرفات مشاعى چند تن در يک ملک واحد تصرفات فرد واحد در دو مال مختلف که ناشى از عناوين مختلفه باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها