معنی و ترجمه کلمه universal drafting machine به فارسی universal drafting machine یعنی چه

universal drafting machine


علوم دريايى : خط کش ناوبرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها