معنی و ترجمه کلمه universal gas constant به فارسی universal gas constant یعنی چه

universal gas constant


شيمى : ثابت گازها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها