معنی و ترجمه کلمه universal time به فارسی universal time یعنی چه

universal time


ساعت جهانى ،وقت جهانى
نجوم : زمان عام
علوم هوايى : زمان که به گردش زمين بستگى داشته باشد و لذا بطور مطلق يکسان نميباشد
علوم نظامى : وقت بين المللى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها