معنی و ترجمه کلمه universal به فارسی universal یعنی چه

universal


يونيورسال ،اونيورسال ،همه سمت گرد،همه منظوره ،جهانى دنيايى ،با چرخش ازاد،کلى ،عمومى ،عالمگير،جامع ،جهانى ،همگانى ،فراگير
علوم مهندسى : قضيه کلى يا عمومى قاعده کلى
کامپيوتر : asynchronous reciver transmitterفرستنده / گيرنده ناهمزم ان جامع
روانشناسى : همگانى
ورزش : ميخ سبک کوهنوردى
علوم نظامى : کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها