معنی و ترجمه کلمه universalism به فارسی universalism یعنی چه

universalism


)universality(اصل عموميت ،کليت ،عام گرايى ،جامعيت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها