معنی و ترجمه کلمه universalization به فارسی universalization یعنی چه

universalization


تعميم ،عاميت ،کليت ،همگانى سازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها