معنی و ترجمه کلمه universe به فارسی universe یعنی چه

universe


جامعه( در امار)،عالم وجود،گيتى ،جهان ،کيهان ،کائنات ،کون و مکان ،دهر،عالم ،دنيا
قانون ـ فقه : عالم
روانشناسى : جامعه
نجوم : عالم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها