معنی و ترجمه کلمه univiting به فارسی univiting یعنی چه

univiting


بى جلذبه ،بى فريبندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها