معنی و ترجمه کلمه unjust discrimination به فارسی unjust discrimination یعنی چه

unjust discrimination


تبعيض
قانون ـ فقه : تبعيض کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها