معنی و ترجمه کلمه unjustifiable به فارسی unjustifiable یعنی چه

unjustifiable


ناموجه ،ناحق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها