معنی و ترجمه کلمه unknit به فارسی unknit یعنی چه

unknit


گشودن(گره)،باز کردن گره ،وابافتن ،وابافته شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها