معنی و ترجمه کلمه unknowable به فارسی unknowable یعنی چه

unknowable


)unknowing(ندانسته ،ماورا تجربيات انسانى ،غير قابل ادراک و فهم ،ندانستى ،جاهل ،بى اطلاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها