معنی و ترجمه کلمه unknown sample به فارسی unknown sample یعنی چه

unknown sample


شيمى : نمونه مجهول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها