معنی و ترجمه کلمه unknown به فارسی unknown یعنی چه

unknown


ناشناخته ،مجهول ،ناشناس ،گمنام ،بى شهرت ،نامعلوم
قانون ـ فقه : منکر،ناشناخته
روانشناسى : مجهول
بازرگانى : مجهول
علوم نظامى : نامعين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها