معنی و ترجمه کلمه unless otherwise agreement به فارسی unless otherwise agreement یعنی چه

unless otherwise agreement


بازرگانى : مگر به ترتيب ديگرى توافق شده باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها