معنی و ترجمه کلمه unless به فارسی unless یعنی چه

unless


مگراينکه ،جز اينکه ،مگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها