معنی و ترجمه کلمه unlikely به فارسی unlikely یعنی چه

unlikely


غير محتمل ،غير جذاب ،قابل اعتراض ،بعيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها