معنی و ترجمه کلمه unliquidated obligation به فارسی unliquidated obligation یعنی چه

unliquidated obligation


تعهدات پرداخت نشده
علوم نظامى : هزينه هاى پرداخت نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها