معنی و ترجمه کلمه unlock به فارسی unlock یعنی چه

unlock


گشودن( قفل)،بازکردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها