معنی و ترجمه کلمه unorthodox به فارسی unorthodox یعنی چه

unorthodox


غير ارتدکس ،داراى عقيده ناصحيح يا غير معمول
روانشناسى : نامتعارف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها