معنی و ترجمه کلمه unplayable به فارسی unplayable یعنی چه

unplayable


زمين نامناسب
ورزش : توپ خارج از دسترس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها