معنی و ترجمه کلمه unprejudiced به فارسی unprejudiced یعنی چه

unprejudiced


بى تعصب ،منصف ،بدون تبعيض يا طرفدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها