معنی و ترجمه کلمه unprofitable به فارسی unprofitable یعنی چه

unprofitable


بى فايده ،بى سود،غيرقابل استفاده ،بى ثمر
بازرگانى : بدون سود


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها