معنی و ترجمه کلمه unprompted به فارسی unprompted یعنی چه

unprompted


ناشى از طيب خاطر،خودبخود،بى اختيار،خودرو،داراى زيبايى طبيعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها