معنی و ترجمه کلمه unprotected به فارسی unprotected یعنی چه

unprotected


مهدورالدم
قانون ـ فقه : هدر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها