معنی و ترجمه کلمه unreliable به فارسی unreliable یعنی چه

unreliable


نامطمئن ،غير قابل اطمينان ،نامعتبر،غيرقابل اعتماد،اتکا ناپذير
علوم مهندسى : ناپايا
روانشناسى : غير قابل اعتماد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها