معنی و ترجمه کلمه unremunerative به فارسی unremunerative یعنی چه

unremunerative


بى فايده ،بيسود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها