معنی و ترجمه کلمه unreserve به فارسی unreserve یعنی چه

unreserve


)unreserved(بى پرده گويى ،سادگى ،بيمحابايى ،رک گو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها