معنی و ترجمه کلمه unsight به فارسی unsight یعنی چه

unsight


ديده نشده ،نديده ،امتحان نکرده ،از ديدن محروم کردن
ورزش : دور از ديد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها