معنی و ترجمه کلمه unstable به فارسی unstable یعنی چه

unstable


نااستوار،بى ثبات ،بى پايه ،لرزان ،متزلزل ،ناپايا،ناپايدار
معمارى : ناپايدار
قانون ـ فقه : متزلزل
روانشناسى : نااستوار
بازرگانى : بى ثبات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها