معنی و ترجمه کلمه untented به فارسی untented یعنی چه

untented


بى چادر،بى لباس ،برهنه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها