معنی و ترجمه کلمه untouchability به فارسی untouchability یعنی چه

untouchability


)untouchable(نجس ،غيرقابل لمس ،لمس ناپذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها