معنی و ترجمه کلمه unweight به فارسی unweight یعنی چه

unweight


ورزش : کاستن فشار اسکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها