معنی و ترجمه کلمه unwritten به فارسی unwritten یعنی چه

unwritten


ننوشته ،غير مدون ،غيرکتبى ،بطور شفاهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها