معنی و ترجمه کلمه up on the whole به فارسی up on the whole یعنی چه

up on the whole


روى هم رفته ،با درنظر گرفتن همه جهات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها