معنی و ترجمه کلمه up to به فارسی up to یعنی چه

up to


تاحدود،بميزان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها